Wat is onze opdracht?

Wij willen als openbare basisschool een goede basisschool zijn. Naast een kind- en oudervriendelijk klimaat, willen we ons onderwijs zo inrichten, dat: Ieder kind zich in zijn eigen tempo, zonder onderbrekingen, kan ontwikkelen.  Kinderen de kans krijgen onder toenemende eigen verantwoordelijkheid zelfstandig te werken. Er sprake is van een stevige basis voor het vervolgonderwijs.

Het schoolklimaat

Het schoolklimaat Een kind- en oudervriendelijk klimaat betekent bij ons dat uw kind met plezier naar school gaat en zich bij ons veilig voelt. In geborgen- heid kan het kind zich het best ontwikkelen. Daarom hechten wij er veel belang aan een sfeer te scheppen van gezelligheid, rust, wederzijds respect en positieve aandacht.

Adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs Adaptief onderwijs betekent dat het onderwijs op school en in de klas zoveel mogelijk moet aansluiten op de kenmerken van de leerlingen en moet worden afgestemd op de verschillen tussen de leerlingen. Tevens gaat het om het streven om kinderen die problemen ervaren in hun leerproces beter op te vangen en zo goed mogelijk te begeleiden binnen het reguliere basisonderwijs.