We staken niet op 30 mei

Terug
15 mei 2018

Beste ouder(s), verzorger(s),

Zoals u waarschijnlijk wel heeft vernomen zijn de diverse vakbonden en actiegroepen van plan om op woensdag 30 mei a.s. een nieuwe stakingsdag te organiseren voor de leerkrachten van het basisonderwijs. Het lijkt ons verstandig u hierover vroegtijdig in te lichten.

We hebben hier met het team van de Woolderschool over gesproken. Uiteraard staan wij als team achter de standpunten om de werkdruk te verlagen en het beroep aantrekkelijker te maken voor nieuwe leerkrachten.

We hebben de keuze om wel of niet te staken aan het team van de Woolderschool gelaten. Het team van de Woolderschool heeft besloten om niet deel te nemen aan deze staking. De Woolderschool is op 30 mei open en de kinderen zullen deze dag gewoon les krijgen.

Met vriendelijke groet,

Directie Woolderschool
Team Woolderschool