Start school

Terug
28 augustus 2019

Beste ouders,
De jaardocumenten voor komend schooljaar zijn toegevoegd aan de website. U kunt de juiste jaarinformatie vinden onder het kopje school/schoolinformatie/2019-2020. De documenten heeft u
ook per mail ontvangen.
Hiernaast is de kalender gevuld met de activiteiten voor komend schooljaar.