Tussenschoolse opvang

Sinds 22 januari zijn we gestart met ons nieuwe overblijfsysteem
TSOpro. Daarmee kunnen ouders de kinderen via de website https://woolderschool.tsopro.nl aanmelden voor het overblijven.

Nadat de ouder zich geregistreerd heeft, kunnen de kinderen
worden aangemeld voor het overblijven. Op basis van deze registratie worden de facturen aan het eind van de maand verstuurd. In de opstartfase helpen we de ouders uiteraard met registreren en aanmelden.

De overgebleven strippen van de kaarten in het oude systeem worden verrekend
op de eerste factuur/facturen.

Met vragen over TSOpro kunt u terecht bij Marieke van Gent, tel.
06 29 55 61 12 na 20 uur.

Met vragen over het overblijven (dagelijkse gang van zaken) kunt
u terecht bij Joyce Weegenhuisen, tel. 06 19 48 26 40 op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.

Beiden zijn per mail bereikbaar via
overblijf.woolderschool@primatohengelo.nl