Uitgangspunten en visie

De toekomst vraagt om mensen die wat weten en kunnen, die flexibel inzetbaar zijn en zelfstandig beslissingen durven en kunnen nemen. Wij willen op de Woolderschool kinderen leren om zich deze vaardigheden eigen te maken. Daarom proberen we uit uw kind te halen wat er in zit. We leren uw kind zelfstandig te werken en op eigen niveau beslissingen te nemen. We leren uw kind te kiezen uit diverse activiteiten. Kinderen zijn niet hetzelfde. Het onderwijs is dat ook niet, daarom is er “onderwijs op maat “ nodig. We bieden uw kind een pakket aan waarbij er sprake is van afwisseling tussen vergroten van kennis, creatieve vaardigheden en sociale vaardigheden.