Uitgangspunten en visie:

Ruimte

Wij vinden dat elke leerling de expert is van zijn eigen leven. Daarom vinden wij “ruimte geven” heel belangrijk. Wij geloven namelijk dat je de beste versie van jezelf ontwikkelt als je de ruimte krijgt.
Ruimte om je talenten te ontdekken en je eigen pad te kiezen. Ruimte geven staat ook voor kansen pakken. De verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces. En daar helpen we bij.

Samen ontdekken

Onze leerlingen groeien in hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen.Om zelfstandig te zijn heb je kennis en vaardigheden nodig om onze maatschappij en de wereld te begrijpen.Maar vooral zelfvertrouwen. Als je weet dat je fouten mag maken, wordt het makkelijk om op ontdekkingstocht te gaan. Wij stimuleren leerlingen om op zoek te gaan naar hun talenten. Waar ben je goed in? Wat zijn  je verbeterpunten|? Wij ontdekken samen wat jouw beste route is.

Focus

Maar zelfstandig leren vraagt ook om een school waarin rust heerst. Onze leerlingen moeten de focus hebben om hun eigen proces te regisseren. Dat vraagt van ons een leeromgeving, waarin duidelijkheid en structuur heerst. Dat geeft leerlingen houvast.

Persoonlijk, maar wel samen

Kennis en vaardigheden opdoen, talenten ontdekken en fouten mogen maken; leren is heel divers.Maar minstens net zo belangrijk: je bent niet alleen. Je zit in een klas, op school en bent onderdeel van de samenleving. Het gaat over je eigen plaats in de maatschappij vinden.
Persoonlijke profilering wordt steeds belangrijker, maar daarbij mogen we de ander nooit uit het oog verliezen. Voor die vraagstukken maken we tijd en ruimte in ons onderwijs. We stimuleren onze leerlingen om zich te uiten en hun kwaliteiten en ontwikkeling te laten zien.
Daarnaast willen we dat kinderen op hun eigen wijze creatief leren denken.